Facebook
Online Marketing

Блог

Как се оптимизират приходите и разходите?

Фирмите се стремят да увеличават приходите си по различни начини. Едни от тях се опитват да го направят, като инвестират и не съкращават разходите си. Други правят повече икономии и се опитват по този начин да печелят повече, но те не осъзнават, че приходите и разходите са взаимно свързани.

1. На първо място трябва да се помисли за увеличаване на приходите, а не да се гледа само печалбата.

Ако например решите, че рекламата е излишна и можете да си спестите този разход, вие ще загубите челните си позиции, а продажбите ви ще останат същите или ще намалеят. Приходите зависят от разходите.

2. Ако няма как разходите да не бъдат намалени, тогава те трябва да се анализират и да се оптимизират по начин, който да доведе до положителен резултат.

3. Капиталовите разходи също могат да се намалят. Може да се оптимизират тези, които са свързани със съдържанието на работния капитал, като например лихвите по кредити.

4. Ако се стигне до съкращаване на разходите, значи има някакъв проблем, независимо дали е вътрешен, външен, социален или психологически. Трябва да се намери причината за този проблем. Целта е да се увеличават печалбите, а не да се намаляват разходите. Ако се стигне до там, значи бизнеса не върви добре. Трябва да се помисли за продуктите или услугите, които се предлагат – печеливши ли са те, има ли достатъчно клиенти и т.н. Ако се налага, може да се пусне допълнителна реклама, да се излезе на нови пазари, да се търсят още клиенти.

5. Съкращението на разходите е крайна мярка, която означава, че печалбата е ниска. Преди да се стигне до тази стъпка, трябва да се анализират причините, довели до нея. Ако има възможност, много по-добре е тези причини да се отстранят и разходите да не се намаляват, защото именно това е сигнал, че нещо не е както трябва.


Още статии...

Как се оптимизират приходите и разходите?
коментари от Disqus

Контакти

София 1680
ул. "Казбек" 60, ет. 3
02-439-5796

Партньори

Bulgarian Web association

Член на BWA

© 2019 OnlineMarketing.bg - всички права запазени. Всички услуги се предоставят от Прокомп Експрес ООД.