Facebook
Online Marketing

Социални мрежи

Присъствие в социалните мрежи

Социалните мрежи са един от важните онлайн канали, с помощта на които можете да популяризирате марката си и да привлечете трафик към уеб сайта си. Професионалното представяне в социалните медии изисква много време и усилия.

Нашите услуги включват:

  • Управление на рекламни кампании във Facebook
  • Създаване на професионална бизнес Facebook страница
  • Периодично публикуване на информация в различни социални мрежи и проследяване на коментари към нея и статистика за прегледите и харесванията и
  • Всекидневно наблюдение на страницата и оптимизация в зависимост от постигнатите резултатите
  • Създаване на събития
Социални мрежи

Контакти

София 1680
ул. "Казбек" 60, ет. 3
02-439-5796

Партньори

Bulgarian Web association

Член на BWA

© 2019 OnlineMarketing.bg - всички права запазени. Всички услуги се предоставят от Прокомп Експрес ООД.